The Domino Effect

Komandalar Domino daşlarından nəhəng sənət əsəri yaratmaq üçün ünsiyyətin planlaşdırılması və əməkdaşlıqdan istifadə edirlər.

30 dəqiqə - 1 saat
Qapalı məkanda və açıq havada
Rəqabətcil
6 - 150

Haqqında

"The Domino Effect" oyununda hər bir komandaya Domino daşlarından hər biri özünəməxsus qarışıqlıqlara və adaptasiyalara malik sənət əsəri yaratmaq tapşırılır. Fəaliyyətin ilk hissəsində komandalardan işıq lampaları, kitablar, toplar və sancaqlar kimi dominonun strukturuna daxil ediləcək müxtəlif əşyaları əldə etmək üçün yarışmaq tələb olunur. Növbəti olaraq komandalara sənət əsərini ərsəyə gətirmək üçün qazandıqları domino daşları və digər materiallar verilir. Tapmacanın hər bir komandaya düşən hissəsi vacib əhəmiyyət daşıyır. Komandanın hər bir domino gedişi arasında koordinasiya və əlaqə qrupun ümumilikdə uğur qazanmasını təmin edir.

Öyrənmə nəticələri

Who will have the steadier hand? The greater ideas for creativity and innovation? Will your team be able to ensure that every element is going to work, it might be a good idea to do some prototyping before the final event! In The Domino Effect intra-team collaboration is imperative to plan, design and build a creative, unique domino run. Teams must test and retest their work, a great metaphor for the importance of process improvement. Then, in the construction of the final grand creation cooperation and effective communication between teams is essential to ensure each team's work connects to the next flowing as intended.

Related Testimonial

Domino Effect" gündəlik iş situasiyalarına asanlıqla uyğunlaşdırılan təməl öyrənmə nəticələrinə malik timbildinq oyunudur. Tədbirdən sonra keçirilən məruzə prosesi bu oyunu ənənəvi əyləncə növündən öyrənmə metoduna çevirir.

Karin Taalik
Elektrilevi, Estonia

Qiyməti öyrənin