The Domino Effect

Komandalar Domino daşlarından nəhəng sənət əsəri yaratmaq üçün ünsiyyətin planlaşdırılması və əməkdaşlıqdan istifadə edirlər.

30 dəqiqə - 1 saat
Qapalı məkanda və açıq havada
Rəqabətcil
6 - 150

Haqqında

"The Domino Effect" oyununda hər bir komandaya Domino daşlarından hər biri özünəməxsus qarışıqlıqlara və adaptasiyalara malik sənət əsəri yaratmaq tapşırılır. Fəaliyyətin ilk hissəsində komandalardan işıq lampaları, kitablar, toplar və sancaqlar kimi dominonun strukturuna daxil ediləcək müxtəlif əşyaları əldə etmək üçün yarışmaq tələb olunur. Növbəti olaraq komandalara sənət əsərini ərsəyə gətirmək üçün qazandıqları domino daşları və digər materiallar verilir. Tapmacanın hər bir komandaya düşən hissəsi vacib əhəmiyyət daşıyır. Komandanın hər bir domino gedişi arasında koordinasiya və əlaqə qrupun ümumilikdə uğur qazanmasını təmin edir.

Öyrənmə nəticələri

Kim gedişata nəzarət altında saxlayacaq? Kreativlik və innovasiya ilə bağlı daha yaxşı ideyalara ehtiyacınız var? Komandanız hər bir elementin effektiv olmasını təmin edə biləcək? Tədbirdən əvvəl müəyyən sınaqlar keçirmək yaxşı fikir ola bilər! "The Domino Effect" fəaliyyətində komanda daxilində əməkdaşlıq domino daşlarının ardıcıl olaraq kreativ və unikal şəkildə aşmasını planlaşdırmaq, layihələndirmək və quraşdırmaq üçün şərtdir. Komandalar öz işlərini təkrar-təkrar sınaqdan keçirməlidirlər ki, bu da prosesin təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətini lazımi səviyyədə vurğulayır. Daha sonra, yekun tikinti mərhələsində komandalara arasında əməkdaşlıq və effektiv ünsiyyət hər bir komandanın işinin növbəti komandanın işi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada əlaqələnməsini təmin etmək üçün vacibdir.

Qiyməti öyrənin