Funksiyalar arasında əməkdaşlıq

Fərqli ixtisaslaşma sahələrinə malik insanlar və komandaları ümumi məqsəd uğrunda mübarizə aparmağa ruhlandırın.

	cross functional cooperation

Funksiyalar arasında əməkdaşlıq ümumi məqsəd uğrunda mübarizə aparan və fərqli texniki ixtisaslaşmaya malik olan insanlar qrupudur. Hər biri öz ekspertiza sahəsinə diqqət yetirməklə komanda məqsədinə nail olunması prosesini asanlaşdırmaq və sürətləndirmək üçün bilik və resurslarını bölüşəcəkdir. Layihələrin idarə olunması ilə məşğul olan əksər komandalar mürəkkəb məqsədə çatmaq üçün maliyyə, əməliyyat, marketinq, insan resursları və İT kimi funksiyalar arasında əməkdaşlıq edən komandalardır.

Əksər şirkətlər funksiyalar arasında əməkdaşlığı təşviq edir, hətta öz bizneslərinin funksiyalar arasında əməkdaşlığı ətrafında cəmləşdirirlər. Əvvəllər funksiyalar təcrid olunmuş şəkildə icra edilirdi. İndi bizneslərin çevik olmasına və mürəkkəb situasiyalarda strateji qərarların qəbul edilməsinə ehtiyac yarandığına görə yeni sistem və proseslərin rahat inteqrasiyasına kömək etmək üçün əməkdaşların ünsiyyət qurması və əməkdaşlı etməsi şərtdir. Bundan əlavə, funksiyalar arası əməkdaşlıq dəyişiklik zamanı ortaya çıxa biləcək münaqişənin həll edilməsi və qarşısının alınması yolu kimi tövsiyə olunur.

Müxtəlif çalışma tərzləri və funksiyalara malik ayrı-ayrı şəxslər bir araya gəldikdə nəticələr innovativ və transformativ ola bilər. Bununla belə, tədqiqat göstərir ki, müsbət təsirlərinə baxmayaraq, funksiyalar arası əməkdaşlıqla məşğul olan əksər komandalar operativ olmur. Aydın iyerarxiyanın müəyyən edilməsi və hər kəsin davranış və ünsiyyət qaydalarını başa düşməsi şərtdir. Liderlər əməkdaşlıq və eynizamanlı əməkdaşlıq arasındakı fərqləri aydın şəkildə başa düşməlidirlər. Təyin olunmuş iclaslar vasitəsilə eynizamanlı əməkdaşlığa vaxt ayırmaqla mübadilə mədəniyyəti formalaşdırılmalıdır. Beləliklə, komanda üzvləri bunu necə etməyi öyrənə, normaları ilə tanış ola və onun dəyərini başa düşə bilərlər. Həm uğurları, həm də uğursuzluqları şəffaf şəkildə bölüşməyi təşviq edin. Həm formal, həm də qeyri-formal ideyaların referensial məlumat bazasında sənədləşdirilməsini təşviq edən xüsusi məlumat mübadiləsi platforması yaratmaqla məlumatların gizlədilməsinin qarşısını alın.

Funksiyalar arasında əməkdaşlığa əsaslanan praktik biznes oyunları və timbildinq fəaliyyətləri kollektiv iş təcrübələrinə metafora kimi əhəmiyyətli töhfə verə bilər. Komandaları əlaqələrinin gücləndirilməsi və ünsiyyət qurulmasını təşviq edən timbildinq məşğələləri, həmçinin, divarların aradan qaldırılmasında vacib rol oynaya bilər.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri