Risk Menecment

Potensial risklə bağlı planlaşdırılmış müsbət yanaşma hərəkətə keçməyə hazır olan komandalara dəyişikliyə uyğunlaşmaq imkanı verir.

risk management

Risk Menecment risklərin proqnozlaşdırılması, qiymətləndirilməsi və risklərin təsirinin qarşısını almaq və ya bu təsirləri azaltmaq üçün prosedurların müəyyən edilməsidir. Riskləri müvafiq vəzifə və öhdəliklərə malik, müvafiq qaydada müəyyən edilmiş prosedurlar və siyasətlərin köməyi ilə azaltmaq mümkündür. Bunun üçün, həmçinin, risklərin idarə olunması planını yayınmamaq məqsədilə müvafiq resurslar və davamlı təlim tələb olunur.

Layihə səviyyəsində təcrübələr göstərir ki, bütün komanda üzvləri potensial risklərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsində iştirak etdikdə onlar risklərin başa düşülməsi və idarə olunmasına daha çox hazır olurlar. Bunun innovasiya və kreativ düşüncəni zəiflədə biləcək risk qorxusunu azaltmaq kimi əlavə faydası var.

Liderlik təliminə əsaslanan oyunlar liderləri öz komandalarında innovasiya və kreativliyi təşviq etmək məqsədilə əməkdaşların üzərinə risk götürdüyü balanslaşdırılmış mühit yaratmaq üçün strategiyalar hazırlamağa ruhlandırır. Nəticə etibarilə, liderlər öz komandalarında risklərin idarə olunması ilə bağlı bilik səviyyəsinin artırılmasının və innovativ yanaşmanın təqdim olunmasının risk ehtimalına malik olduğu situasiyanı simulyasiya etmək üçün praktik timbildinq oyunlarından istifadə edə bilərlər. Münaqişə və stressin olmadığı öyrənmə mühitində əməkdaşlar risklərin müəyyən edilməsi və onları idarə etmək üçün aydın ünsiyyət prosesindən istifadə edilməsi bacarıqlarını təkmilləşdirə bilərlər. Onlar risk ehtimalına öyrəşir, onunla tanış olur və riskdən qaçmaq əvəzinə onu qəbul etməyi öyrənirlər. Mənimsənilmiş bu bacarıqlar real situasiyalarda müzakirə etmək və tətbiq etmək mümkündür.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri