Problemlərin həll edilməsi

Çətin və ya mürəkkəb məsələlərə məntiq, kreativ düşüncə, planlaşdırma və qiymətləndirmə vasitəsilə həll yolları tapın.

problem solving activities

Problemlərin həll edilməsi bacarığı gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsidir. Bu, qurumların öz əməkdaşlarından tələb etdiyi əsas səriştə hesab olunur. Səriştəli problem həlletmə bacarıqları əməkdaşların və komandanın uğuru üçün vacibdir. Problemlərin həll edilməsi əvvəlcə problemin tapılması və müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Daha sonra, problem nə ilə bağlı olduğu müəyyən edilir və onunla bağlı məlumatlar aşkar edilir. Üzvləri arasında əməkdaşlıq olan dinamik komandalar problemə müxtəlif baxış pəncərələrindən baxılmasından faydalanaraq problemin digər cəhətlərini müəyyən edir və bununla onu daha yaxşı həll edə bilirlər. Hər nə qədər fərqli baxış pəncərəsindən baxmaq tələb olunsa da, bunu tək başına etmək mümkün deyil.

Problemə düzgün şəkildə fərqli baxış pəncərəsindən baxdıqda, alternativ həll yolları tapmaq üçün kreativ şəkildə düşünün. Daha sonra, həll yolunu seçmək üçün qərarlar qəbuletmə bacarığından və son olaraq həll yolunu tətbiq etmək üçün planlaşdırma bacarıqlarından istifadə edilir. Sonda, uzunmüddətli uğur üçün həll yolunun qiymətləndirilməsi və dəyərləndirilməsi vacibdir. Timbildinq proqramları komandalara və əməkdaşlara problemlərin həll edilməsi ilə bağlı yanaşma tərzlərini təkmilləşdirmək məqsədilə texnikaların yaradılmasında kömək edə bilər.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri