Komanda dinamikası

Komandanın davranış və məhsuldarlığına təsir göstərən qeyri-ixtiyari və psixoloji qüvvələr.

team dynamics team building outcome

Müsbət komanda dinamikası komandanın iş mühitini və gördüyü işlərin xarakterini əks etdirir. Bundan başqa, komanda üzvlərinin xarakterləri və onlar arasındakı əlaqələr də komanda dinamikası üçün vacibdir. Komandanın optimal şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək məqsədilə uğur əldə etmək üçün komanda üzvlərinin hər biri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin forması vacibdir. Hər hansı şəxsin xarakteri onun komandada oynadığı psixoloji rolu müəyyən edir və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə komanda dinamikasına mütləq şəkildə təsir göstərir. Təəccüblü deyil ki, "Google"a bənzər platformalar insanları xarakterə görə seçməsi ilə məşhurdur.

Tədqiqatlar göstərir ki, ayrı-ayrı şəxslər komanda dinamikası və səmərəliliyində vacib rol oynayırlar. Hər bir şəxsin üzərinə düşən psixoloji rolu və komanda üzvləri arasında rol bölgüsünü tanımaq komandanın uğur qazanmaq qabiliyyəti barədə fikir formalaşdırır. Psixoloji portretin yaradılması vacib rol oynayır və seçimlər çoxdur. Timbildinq insanların rahat və qeyri-rəsmi mühitdə öz psixoloji meyilliliklərini başa düşməsi və tanımasına kömək edir. "Knowing Me Knowing You" kimi sadə və rahatladıcı tanışlıq sessiyaları insanları əngəlləri aradan qaldırmağa, öz prioritetlərini müəyyən edib tanımağa, eyni zövqə malik digər insanları tapmağa ruhlandırır. "Quickfire" kimi əyləncəli və cəlbedici timbildinq oyunları hərəkətli, psixi və kreativ tapşırıqlar arasından seçim etmək imkanı verməklə komanda dinamikası üçün böyük rol oynayır. Vaxt məhdudiyyəti çərçivəsində iştirakçılar dərhal tamamlaya biləcəkləri tapşırığı seçməli və ya onu yerinə yetirmək üçün bir və ya bir neçə nəfərlə komanda əmələ gətirməlidirlər. İştirakçıların qabiliyyətləri önə çıxır və eyni fikirli insanlar bir-birinə yaxınlaşır.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri