Escape the Mob - Online

Interactive fun escape game specifically designed for remote teams

1 - 1.5 saat
Qapalı məkanda
Rəqabətcil / Kollektiv
4 - Limitsiz

Haqqında

Using an online conference platform, Escape the Mob begins with a mysterious video telling teams that they are incriminated in the perfect heist.They were in the wrong place at the wrong time. Teams have a limited amount of time to get their story straight and determine the exact time they were at each place on the night of the robbery.

After an initial briefing from the online facilitator, The Go Team app leads teams through a series of challenges to complete; a variety of photos, videos, cryptic questions and riddles, which will give them clues to the ultimate solution.Challenges may draw on the latest Escape Room style quests including ciphers, symbol swapping alpha puzzles, searching for objects in images, riddles, pattern identification, mysterious sounds and more! Teams gain points for correct answers.The winning team is the team with the most points but there is also shared jubilation as the teams must ultimately collaborate to clear their name.

Öyrənmə nəticələri

Escape the Mob is a totally inclusive and highly engaging team bonding activity. With a limited amount of time, a competitive theme and a variety of challenges including photo, video, cryptic questions, ciphers, symbol swapping alpha puzzles, pattern identification, mysterious sounds and theatrical performances, teams must combine their different skills and develop creative solutions to solve the mystery. Collaboration comes into play in the final moments to ultimately crack the final code and Escape the Mob!

Remote Team Activity

Ofisdən kənarda çalışan komandalar üçün fəaliyyət

Əgər komandanızın üzvləri eyni şəhərdə və ya eyni fiziki mühitdə bir araya gələ bilmirlərsə, bu fəaliyyətin, xüsusilə, ofisdən kənarda çalışan onlayn versiyasını yoxlayın. Bu, ofisdən kənarda çalışan işçiləri birləşdirmək, ruhlandırmaq və onların enerjisini artırmaq üçün mükəmməl vasitədir. Onlany konfrans formatından istifadə etməklə təcrübəli moderatorlarımız proses boyunca iştirakçılara istiqamət verəcəklər. Bu prosesi sizin komandanız üçün necə hazırlayacağımızı öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

Qiyməti öyrənin