Motivasiya

Motivasiya düzgün emosiya, enerji, əyləncə və şövq formalaşdıqda baş verir.

motivate your team

Motivasiya insanların öz ürəyini və ruhunu işinə qoyaraq müvafiq addımları atması üçün düzgün emosiya, enerji, əyləncə və şövq formalaşdıqda baş verir. Şövq digərlərinin öz qarşısına məqsəd qoymasına səbəb olur. Öz məqsədinə şövqlə yanaşmaq üçün insanlar emosionallaşmalıdır. Sürət, çeviklik və innovasiya hal-hazırda biznesin bütün ilkin şərtləridir və heyət diqqətini qorumaq üçün motivasiya olunmalıdır. Bacarıqlı liderlər əməkdaşların ümumi məqsəd uğrunda mübarizə aparmağa motivasiya olunmasında vacib rol oynayırlar. Liderlər digərlərini inandırmaq qabiliyyətinə və bir neçə əlaqəyə malik olduqda əsas influenser kimi çıxış edə bilərlər. Motivasiya yoluxucudur. Əsas əməkdaşların motivasiya olunması bütün komandaya təsir göstərə bilər. Böyük bir kütlənin inanc və enerjisi sabit səviyyədə qaldıqda əsaslı dəyişikliklər qısa müddətdə baş verə bilər. Qrupdan kənarda nəzər çarpmaq tanınmanın digər formasıdır. İmkan daxilində bütün qrupların nəzərə çarpdığından, cavabdeh olduğundan və özünü dəyərli hiss etdiyindən əmin olun. Komandaların mənfi deyil, müsbət davranışlara diqqətini yönəltməsini təmin edin. İnsanları bir-biri ilə əlaqələndirin.

"Catalyst" şirkətinin portfelində insanları ünsiyyətə cəlb edən bir neçə fəaliyyət insanların sosiallaşması və bir-birini fərdi səviyyədə tanımasına yönəlmişdir. Hər birimiz emosional varlıqlarıq və bu, liderə insanların emosiyalarına toxunaraq onları məqsədyönlü etmək imkanı verir. Emosiyalar insanların özünü nəyə isə həsr etməsinə təsir göstərir və bununla digərlərini ruhlandıran insanlar biznesin məqsədi, missiya və dəyərlərini özününküləşdirərək özünütəsdiq və şəxsi nailiyyətlər üçün şərait yaradır. Bu cür özünütəsdiq dəyərli töhfə vermək hissi ilə özünü dəyərli hiss etməyin kombinasiyasından ortaya çıxır. Bu təcrübəni qrup birlikdə yaşamalıdır. Bütün insanlar nəyə isə aid olmağa ehtiyac duyur. Aidlik o vaxt baş verir ki, biz bizimlə eyni duyğulara malik olan, bizim kimi narahat olan və eyni dəyərlərə malik olan insanlarla əhatə olunuruq. Komandanın bütün üzvləri aidlik hissinə malik olduqda onlar motivasiya olunacaqlar.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri