The Big Picture

Komandalar şirkətin dəyərlərini əks etdirən böyük rəsm əsəri çəkmək üçün əməkdaşlıq edirlər.

1 - 3 saat
Qapalı məkanda və açıq havada
Kollektiv
12 - Limitsiz

Haqqında

"The Big Picture" timbildinq məşğələsi iştirakçıların kiçik komandalara bölünməsi ilə başlayır. Komandalara fırça, boya, ayrı-ayrı kətan parçalarını təsvir edən diaqram və bir ədəd boş kətan parçası verilir. Daha sonra, onlar komanda şəklində düzgün rəngləri əmələ gətirərək kətan parçasını boyamaq üçün boyaları qarışdırmağa başlayırlar. Tezliklə komandalar başa düşürlər ki, ümumi əsərin uğurlu alınması üçün onlar digər komandalarla əməkdaşlıq etməlidirlər. Boyama prosesi tamamlandıqdan sonra böyük təsvir ortaya çıxır və təəssüratların bölüşülməsi mərhələsində əsər ilk dəfə olaraq bütün iştirakçılara göstərilir ki, bu çox vaxt sevinci hissi və qüvvətli alqışlarla müşayiət olunur.

Öyrənmə nəticələri

Hər bir məqamda geriyə qayıdıb "böyük təsvirə" nəzər zalmaq, xüsusilə, quruma, qurum daxilində insanların necə işləməsi və bir-biri ilə necə ünsiyyət qurmasına baxmaq vacibdir. "The Big Picture" əsl epik lövhələrin əks olunduğu rəsm əsərinin boyanması prosesində komanda işi, əməkdaşlıq və ünsiyyətin əhəmiyyəti artır. Fəaliyyətdən əvvəl qrafik dizaynerlərimiz məqsədlərinizi, dəyərlərinizi, missiyanızı və vizyonunuzu əks etdirən rəsm əsəri yaratmaq üçün sizinlə əməkdaşlıq edirlər. Öz miqyası ilə ilham verən və böyük təsvirin aşkar edilməsi zamanı iştirakçıları valeh edən "The Big Picture" istənilən şirkətin ümumi vizyonu qeyd etməsi və öz əməkdaşları ilə həmrəy olması üçün əsl qızıl məqamdır.

Physical Distancing

Physical Distancing

This activity can been designed to adhere to physical distancing guidelines. We modify the program to avoid game materials and handouts that need to be passed between participants. And, avoid anything where you have to get too close! Our skilled facilitators will be there to guide your participants throughout the experience, ensuring that as well as keeping to social distancing protocol each participant is engaged and having an enjoyable learning experience. Get in touch to find out how we can customise this experience for physical distancing and your team.

Related Testimonial

Biz həm ilk əlaqələrimiz, həm də "Catalyst" şirkətinin "The Big Picture" tədbirinin uğurlu olmasını təmin edən əməliyyatlar komandasınının göstərdiyi köməkdən tam məmun qaldıq. Bu, həddən artıq uğurlu tədbir idi və daimi nəticələrə malik idi.

Co-Operative Financial Services

Qiyməti öyrənin