Əməkdaşlıq

Hədəflərə nail olmaqda kimə isə kömək etmək üçün müvafiq məlumat və resursların mübadiləsi.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Əməkdaşlıq müvafiq məlumat və resursların mübadiləsidir. Burada hər bir şəxsin zəncirvari tapşırığın müəyyən cəhətinin həll edilməsinə görə məsuliyyət daşıması üçün əməkdaşlar arasında iş bölgüsü həyata keçirilir. Komanda halında üzvlər ayrı-ayrı tapşırıqları yerinə yetirdikdə əməkdaşlıq bir-birinə kömək etmək məqsədilə müvafiq məlumat və resursları mübadilə etmək üçün ağıllı seçimdir. Zəncirvari sistemdə ayrı-ayrı tapşırıqlar üzərində çalışan birdən çox komanda olduqda komandalar digər komandaların tapşırıqlarını tamamlamağa kömək etmək üçün ideya və materialları bölüşməyi seçə bilər.

Timbildinq fəaliyyətləri insanların öz həmkarlarının gücünü başa düşməsi və qiymətləndirməsi üçün şərait yaradır. Məhz bunun sayəsində öz həmkarlarına kömək etməyi arzusu yaranır. Əksər timbildinq məşğələlərində ayrı-ayrı şəxslər və ya qrupların ayrı-ayrı tapşırıqlar üzərində çalışaraq komandanın ümumi məqsədinə töhfə verməsi tələb olunur, ancaq tapşırıqlar unikaldır və digərlərini tapşırıqları ilə əlaqəli deyil. Ümumi məqsəd olduğuna görə bəzən komanda halında xalların əksəriyyətinin qazanılması kimi sadə yolla üzvlər tezliklə ayrı-ayrı tapşırıqlarda bir-birinə kömək etməyə çalışırlar.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri