Trade Winds

Komandalar öz sərvətlərini artırmaq üçün ticarətdə rəqabət aparırlar

1 - 2 saat
Qapalı məkanda və açıq havada
Rəqabətcil
24 - Limitsiz

Haqqında

"Trade Winds" oyununda hər bir komanda ticarət etmək üçün qənimətlə dolu gəmiyə daxil olan quldur dəstəsi kimi çıxış edir. Onların məqsədi bazar haqqında vacib məlumatları toplamaq məqsədilə hiyləgərlik etməklə yanaşı limandakı digər tacirlərlə əlaqə yaradaraq xəzinə toplamaqdır. Oyun dörd dövrədən ibarət olmaqla 4 il davam edir. Hər ilin əvvəlində komandalar ticarətə başlayır və ilin sonunda müəyyən məhsullarla bağlı bəxşişləri toplamaq üçün limana qayıdırlar. Oyun irəlilədikcə komandalar digər komandalarla əlaqələr yaradır və əldə edilmiş məlumatları bölüşürlər. Onların məqsədi bazar haqqında vacib məlumatları toplamaq məqsədilə hiyləgərlik etməklə yanaşı limandakı digər tacirlərlə əlaqə yaradaraq xəzinə toplamaqdır.

Öyrənmə nəticələri

Dəniz quldurları mövzulu, hərəkətli və əyləncəli bu 3D oyunu zamanı danışıqları aparma, məlumat toplama və əlaqə qurma bacarıqları üzə çıxır. "Trade winds" həddən artıq universal oyundur. Oyun dərhal iştirakçıların diqqətini cəlb edir və hər zaman yüksək enerjili ab-hava yaradır. Oyunun ən vacib məqamı müştərilərlə əlaqələrdə inamın qazanılmasıdır. Komandaların bunu necə idarə etməsi uğur qazanmaq üçün şərtdir. Bu, rəqabətcil yarış olsa da, ən müvəffəqiyyətli komandalar qarşılıqlı nəticələr əldə etmək üçün digərləri ilə əməkdaşlıq etməklə bərabər öz qazancını düşünən komandalardır.

Related Testimonial

Necə də əyləncəli biznes simulyasiyası idi. Geyinib-keçinmək, sövdələşmək və danışıqlar aparmaq bizim çox xoşumuza gəldi. Fəaliyyət çox əyləncəli idi və fəaliyyət zamanı birlikdə müzakirəyə davam etmək üçün çox yenilik baş verdi.

Konica Minolta

Qiyməti öyrənin