Speak Up Speak Out

Şirkətin dəyərləri ilə bağlı fikirlərinizi rahat və qeyri-formal biznes oyununda ifadə edin

1 - 3 saat
Qapalı məkanda
Kollektiv
8 - Limitsiz

Haqqında

Rəqibləriniz arasında ön plana çıxmaq üçün şirkətin missiyası, vizyonu və dəyərlərini başa düşməli və mənimsəməlisiniz. Bununla belə, şirkət dəyərlərinin iştirakçıların həyatlarının bir hissəsinə çevrilməsi əksər qurumların müntəzəm olaraq üzləşdikləri çətinlikdir. Cavab sadədir: "Speak Up, Speak Out". Burada nümayəndələr şirkətin dəyərləri və uğur qazanmaq üçün vacib olan amilləri kəşf edir, onları mənimsəyirlər. İştirakçıları düşünməyə vadar edən fikirlər müzakirəyə qaldırılır, misal üçün: “Komanda şəklində fəaliyyət göstərmək lazımdır”, “Qalib gəlmək üçün həy yolu yoxlamaq lazımdır” və ya “Xislətə deyil, həyat tərzinə çevirmək lazımdır”.

İştirakçılar bu fikirlərlə nə dərəcədə razılaşdıqlarını bildirir və öz səbəblərini ifadə edirlər. Bu, hər bir komandanın iştirak etdiyi və hər kəsin fikrinin dinlənildiyi müzakirə yaradır.

"Speak Up Speak Out" fəaliyyətində komandanız şirkətin dəyərlərini gündəlik iş situasiyalarında praktik olaraq tətbiq etməyi öyrnəir. Həddən artıq interaktiv və cəlbedici yanaşmamızın nəticələri konfrans otağı ilə kifayətlənməyərək iş mühitində istinad etmək üçün baza nöqtəsi formalaşdırır.

Öyrənmə nəticələri

Bu, komanda üzvlərinə öz fikirlərini səsləndirmək üçün şəraitin yaradıldığı tam müvafiq və məqsədyönlü müzakirə fəaliyyətidir. "Speak Up, Speak out" iştirakçılara həm danışmaq, həm də bir-biri ilə mübarizə aparmaq imkanı verildikcə müsbət ünsiyyət mühiti yaradır. Müxtəlif tətbiq formalarına missiya, vizyon və dəyərlərin mənimsənilməsi, müştəri xidmətləri strategiyaları, ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsi və şirkətin mədəniyyətinin kəşf edilməsi daxildir. Müzakirələr unikal "Diamond 9" formatımıza daxil edilməklə 3, 6 və 9 ay sonrası üçün məsuliyyətli və vaxt məhdudiyyətli fəaliyyət planları tərtib edilir.

  • Şirkətin dəyərlərini mənimsəmək imkanı.
  • Komandalar arasında müsbət ünsiyyət mühitinin yaradılması.
  • Fərdi, komanda və qurum miqyasında dəyərlərin kontekstlərinin müəyyən edilməsi.
  • Nümayəndələrin komanda işi ilə bağlı ideyaları mənimsəməsi üçün platforma.
  • Ümumi fikir və dəyərlərin müəyyən edilməsi.

Related Testimonial

Öz ideyalarını bölüşərkən iştirakçıların enerjisi, dürüstlüyü və bir-birinə göstərdiyi inam möhtəşəm idi. Mən bu günü və "Speak Up Speak Out" fəaliyyətini istənilən müəssisəyə tövsiyə edirəm.

Travis Perkins

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

This product is ideally suited to a guided post-event debrief. To enhance the learning and make this activity even more meaningful conclude your experience with our unique purpose-built app. A customised debrief using Team Assessment Tool will bring lasting results and quantifiable returns, fostering team cohesion, individual personal growth, skills development, and thereby driving performance. Find Out MoreQiyməti öyrənin