Go Engage

Kontentinizi bölüşün, məlumat toplayın və kreativ düşüncəni təşviq edin

30 dəqiqə - 3 saat
Qapalı məkanda və açıq havada
Rəqabətcil / Kollektiv
1 - 2000

Haqqında

"Go Team" platformasından istifadə edən "Go Engage" kontentinizi bölüşmək, məlumat toplamaq və kreativ düşüncəni təşviq etmək üçün hərtərəfli alətdir. "Go Engage" çox sayda tətbiq formalarına malikdir ki, bu tətbiq formaları arzu etdiyiniz nəticələrə uyğunlaşdıra və tətbiq oluna bilər. Ondan birbaşa ayrı-ayrı şəxslərlə ya da qrup daxilində dialoq qurmaq və rəy bildirmək üçün istifadə oluna bilər. "Go Engage" öyrənmə və paylaşma prosesini oyuna çevirməklə və ya istifadəçilər üçün daha faydalı şəkildə insanların iştirakını təmin etməklə fəallığı hərtərəfli şəkildə artırır.


Öyrənmə nəticələri

Ondan məlumat toplamaq, məlumatları təqdim etmək və ya işçilər arasında ünsiyyəti təşviq etmək üçün istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, "Go Engage" alətinin oyuna çevirilmiş tanış platforması insanları cəlb edəcək və fəallığı artıracaq şəkildə əməkdaşlığı təşviq edir, ünsiyyət və müzakirə üçün imkan yaradır. O, biliyi artırır, münasibətləri yaxşılaşdırır və, əvəzində, iş mühitinə müsbət şəkildə təsir göstərir. "Go Engage" hər kəsin öz fikir və ideyalarını sərbəst şəkildə ifadə etdiyi bərabər hüquqlu platforma yaratmaqla, o cümlədən onları yeni tapşırıqları öhdəliyə götürmək üçün ruhlandırmaqla işçilərin motivasiyasını artırır.

Related Testimonial

Viktorina iştirakçıların qala ziyafətinin başlamasını gözləyərkən maraqlı vaxt keçirməsini təmin etmək üçün mükəmməl vasitə idi. O, iştirakçılara öz biliklərini sınamaq və digər iştirakçılarla birlikdə komanda şəklində viktorinada iştirak etmək imkanı verdi.

James Dunn, Director of Business Development
The British Chamber of Commerce Shanghai

Qiyməti öyrənin