Liderlik bacarıqları

Təşviqedici məqsədin müəyyən edilməsi, məqsədin effektiv təşkildə insanlara bildirilməsi və insanların həmin məqsədə sadiq qalmasının təmin edilməsi.

Liderlik təşviqedici məqsədin müəyyən edilməsi, məqsədin effektiv təşkildə insanlara bildirilməsi, insanların həmin məqsədi anlaması və ona sadiq qalmasını təmin etməyi nəzərdə tutur. Liderlər özlərini və digərlərini uğura təşviq edirlər. Bunun üçün liderlər öz missiyalarına tam şəkildə inanmalı və həmin missiyanı yerinə yetirmək üçün nələrin lazım olduğunu bilməlidirlər. Onlar gələcəkyönümlü və məqsədyönlüdürlər. Liderlər uyğunluq nümayiş etdirirlər. Onlar nəzəriyyəni praktikada tətbiq edirlər. İnsanlar yaxşı liderlərin, adətən, tam məhsuldar olduqlarına inanırlar. Liderlər öz komandalarında olan insanlarla güclü münasibətlər qururlar. Onlar komandaya daxil olan insanları başa düşür, bununla, düzgün insanlara böyük işlər tapşıraraq onları gözləntilərdən artığını qarşıya məqsəd qoymağa və buna nail olmağa ruhlandırırlar. İnsanlar inandıqları, onları işə götürən və onlardan nəyin gözləndiyini açıq şəkildə bildirən liderlərə hesabat verirlər.

Liderlik bacarıqları anadangəlmə olmur, onlar öyrənirlər. Nəticə etibarilə, liderlik bacarıqlarının öyrənilməsi biznes dünyasında şərtdir. Böyük şirkətlər bu ehtiyacı başa düşərək əksər insanların gündəlik vəzifə və öhdəliklərinin bir hissəsi olaraq liderlik etməsinə şərait yaradırlar. Bu, biznes dünyasındakı əksər insanların davamlı olaraq praktik liderlik təcrübəsində malik olmasını təmin etmək üçün atılan addımlardan biridir. Timbildinq və praktik öyrənmə hərtərəfli və davamlı liderlik təlimi proqramında vacib rol oynayır.

Bizim praktik öyrənmə proqramlarımız əsas liderlik bacarıqlarını rahat və qeyri-formal şəraitdə təlqin edir. Üst rəhbərlikdən şöbə rəhbərlərinə qədər bütün səviyyələrdə liderlər komandadan ən yaxşı nəticəni əldə etmək üçün gündəlik situasiyalara tətbiq edə biləcəkləri bacarıqları formalaşdırır və inkişaf etdirirlər. Timbildinq proqramları, həmçinin, liderlər üçün başqa bir vacib rola malikdir. Onlar rahat sosial dinamika formalaşdırmaq, onu qrupa təlqin etmək, əməkdaşları cəlb etmək, öz arzularını paylaşmaq və, ən əsası, digərləri ilə əlaqə yarada bilən adi insan kimi görünə bilmək üçün mükəmməl üsuldur.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri