Net-Work

Kollektiv ideyalardan ərsəyə gələn bədii instalyasiya

10 - 30 dəqiqə
Qapalı məkanda və açıq havada
Kollektiv
10 - Limitsiz

Haqqında

"Net-work" hər kəsi ünsiyyət qurmağa və öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməyə təşviq etmək üçün əyləncəli üsuldur. Xüsusi mövzu və mövzu ilə bağlı olan sözlərin siyahısı verilmiş iştirakçılar həmin mövzuya ən çox uyğun gələn sözləri seçməyə dəvət edilirlər. Onlar seçdikləri sözləri lövhədə birləşdirərək öz fikirlərini qrupun digər üzvləri ilə müzakirə edirlər. Bir-biri ilə əlaqəli olan nəticələr aparıcının iştirakçıların təəssüratlarını və fikirlərini soruşan zaman istifadə etdiyi rəngarəng vizual istinada çevrilir. Ən çox (və ya ən az) əlaqəyə malik düyünlərin sayı konfrans mövzuları, ortaq dəyərlər və ya anlaşılmazlıqların yayılma dərəcəsini ölçmək üçün istifadə edilə biləcək təbii məlumatları ortaya çıxarır.

Öyrənmə nəticələri

Əyləncəli mühitdə paylaşılan ideyalar gözlənilməz sənət əsərini meydana gətirir. Bu fəaliyyət divarları aradan götürüb ünsiyyət qurmağa kömək edir və söhbətin təbii axınına şərait yaradır. İfadə olunan fikirləri birləşdirməklə bütün iştirakçılar effektiv mesajın çatdırılmasına xidmət edən sənət əsərinin kollektiv şəkildə ərsəyə gətirilməsi prosesinə qoşulurlar. Hər bir töhfə ilə siz interaktiv sorğunun inkişaf etdiyinin şahid olur və iştirakçılar arasında maraqlı söhbətləri dinləyə bilirsiniz. Fəaliyyətin sonunda "NET-WORK" söz buludu psixoanalitik və psixososial alət kimi qiymətləndirilə, heyrətamiz düşüncələri əsas mövzu ətrafında cəmləyə bilər.

physical distancing

Physical Distancing

This activity can been designed to adhere to physical distancing guidelines. We modify the program to avoid game materials and handouts that need to be passed between participants. And, avoid anything where you have to get too close! Our skilled facilitators will be there to guide your participants throughout the experience, ensuring that as well as keeping to social distancing protocol each participant is engaged and having an enjoyable learning experience. Get in touch to find out how we can customise this experience for physical distancing and your team.

Qiyməti öyrənin