Dəyişikliklərin idarə olunması

Strateji lider və aydın ünsiyyət bütün tərəfdaşların üzərinə öhdəlik götürməsinə şərait yarada bilər.

managing change in an organisation

Effektiv bizneslərin çevik olmasını və dəyişməsini tələb edən qlobal rəqabətin güclənməsi biznes mühitini mütəmadi olaraq dəyişməyə vadar edir. Buna görə, liderlərdən bu dəyişiklikləri strateji cəhətdən planlaşdırmaq tələb olunur. Mütləq dəyişikliklər əməkdaşların atdığı addımlar sayəsində baş verdiyinə görə şirkətin mədəniyyəti, dəyərləri, əməkdaşları və davranışlarını tam başa düşmək şərtdir. Dəyişikliklər labüd olaraq biznesin bütün səviyyələrində insanlarda qeyri-müəyyənlik yaradır və onların müqavimət göstərməsinə səbəb olur. Liderliyin başa düşülməsi və əsas maraqlı tərəflərin üzərinə öhdəlik götürməsi onların dəyişikliyə ehtiyac olduğuna inanmasına və dəyişiklik prosesi vasitəsilə komanda üzvlərinə yardım etməyə hazır olmasına şərait yaradacaqdır.

Dəyişiklik prosesi ərzində düzgün zamanlamaya malik olan və mütəmadi olaraq həyata keçirilən aydın və praktik ünsiyyət dəyişikliyin uğurlu olması üçün çox vacibdir. Dəyişiklik proqramı mütəmadi olaraq yenidən qiymətləndirilməli və tənzimlənməlidir. İnsanlar vərdişlərlə hərəkət edən varlıqlardır. Pessimist insanların sakit durması və ya kənarlaşdırılması vacibdir. Komandanın və ayrı-ayrı şəxslərin mükafatlandırılması və qiymətləndirilməsi dəyişikliklərin dəyərini artırır və dəyişiklik qorxusunu aradan qaldırır. Timbildinq fəaliyyətləri dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu başa düşmək üçün effektiv alətdir. Onlar dəyişikliyi gerçəkləşdirmək və həmin dəyişikliklə əlaqədar ortaya çıxa biləcək məsələləri müzakirə etmək üçün qeyri-formal məlumatlandırma strategiyalarının hər kəsə məlum olan üsuludur.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın