Social Responsibility for Real Impact

Catalyst şəbəkəsinin bir hissəsi olmaq və Buy1GIVE1 qlobal ianə şəbəkəsi ilə daimi tərəfdaşlıq bizə ehtiyac içərisində olan insanlar və cəmiyyətlər üçün həqiqətən fərq yaratmağa imkan verir. Biz Catalyst şirkətinin timbildinq proqramının hər bir iştirakçısı üçün B1G1 qeyri-kommersiya təşkilatına töhfə veririk.

"Catalyst Global" şirkəti timbildinq şəbəkəsi vasitəsilə, həqiqətən, fərq yaradır. Bu fərq yalnız sözdə deyil və sizin gözlədiyinizdən də böyükdür. Hər dəfə dünyanın hər hansı yerində kimsə şəbəkə tərəfdaşları ilə birlikdə "Catalyst Global" proqramında iştirak etdikdə "Catalyst Global" şirkəti "B1G1" təşəbbüsünün yüksək təsirə malik layihələrinin xüsusi olaraq seçilmiş silsilə ianə verir. Şirkət bununla kifayətlənmir və "B1G1" təşəbbüsünün üzvü olan şəbəkə tərəfdaşları, həmçinin, hər dəfə proqramı işə saldıqda ianənin həcmini artırırlar!

giving with B1G1

B1G1 - Unikal ianə modeli

Biz "B1G1" təşəbbüsünə nəzər salmağınızı tövsiyə edirik. Ənənəvi ianə modellərindən fərqli olaraq "B1G1" təşəbbüsü kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə unikal ianə hekayələri yaratmaq üçün ianə verilməsi fəaliyyətlərinin gündəlik biznes əməliyyatlarına daxil edilməsi yolu ilə daha sosial təsirə nail olmaqda kömək edir. Hər bir biznes əməliyyatı (və nəticədə sizin gündəlik fəaliyyətiniz) 1 sent kimi kiçik məbləğdən başlayaraq başqa insanların həyatında təsirə malik ola bilər.

Faydalılıq zənciri

Biz "Catalyst" şirkətində faydalılıq zənciri əmələ gətiririk: möhtəşəm oyunlar dizayn etmək, bütün iştirakçılar və onların şirkətləri üçün böyük təsirə malik olmaq, sizinlə birlikdə möhtəşəm işlər görmək.

Our Impact to UN Sustainable Development Goals

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG