İnnovasiya

Uğur şirkətin innovasiya qabiliyyətini əks etdirir. İnnovasiya mədəniyyətini formalaşdırın.

stimulate creative thinking

Hamıya məlumdur ki, bazarda qazanılan uğur şirkətin innovasiya qabiliyyətini əks etdirir. Sürətlə dəyişən bazarda çevik olmaq üçün təşkilati mədəniyyətdən əlavə innovasiya mədəniyyəti formalaşdırılmalıdır. İnnovasiya layihələrə və gündəlik tapşırıqlara daxil edilməlidir. Əməkdaşlar innovasiya mədəniyyətində hansı rola malik olduqları və həmin mədəniyyəti dəstəkləməyə davam etmək üçün nələrin lazım olduğunu başa düşməlidirlər. İnnovasiya konsepsiyası ilə ideya konsepsiyasını qarışdırmamaq lazımdır. İdeya konsepsiyası orijinal ideyaların irəli sürülməsini nəzərdə tutur. Struktura malik və faktlara əsaslanan səmərəli innovasiya prosesi həqiqətən çevik sahibkarlıq subyektində gerçəkləşdiriləcək ideyaların prioritetləşdirilməsinə şərait yaradır.

"The Global Innovation Game" praktik olaraq ideyaların irəli sürülməsi və innovasiya prosesini nümayiş etdirir. İnnovasiya prosesi olmadan ideyaları yoxlamaq, prioritetləşdirmək və layihələndirmək mümkün deyil. Timbildinq proqramları bu konsepsiyanın praktik və yaddaqalan şəkildə nümayiş etdirilməsində rol oynayır. Misal üçün, ixtira və tikinti proqramı çərçivəsində həyata keçirilən "Chain Reaction" fəaliyyətində komandalara hazırlamaq, prioritetləşdirmək və son olaraq formalaşdırmaq üçün bir sıra ideyalar verilir. İnnovasiya, eyni zamanda, tapşırıqlara mikro səviyyədə tətbiq oluna bilər. Tikinti mövzulu timbildinq proqramları bunu praktik olaraq nümayiş etdirir. Planların ardıcıllığına riayət etməklə və onları həyata keçirməyin yollarını müəyyən etməklə komandalar prosesi yeniləyə bilirlər. Onlar məhdud vaxt ərzində mövcud resurslardan ən yaxşı istifadə formasını müəyyən edirlər. Komanda orijinal düşüncələri reallaşdırmaqla və prosesə dəyişikliklər etməklə innovativ mədəniyyəti nümayiş etdirə bilərlər.

Timbildinq proqramı çərçivəsində aydın olur ki, bəzi komandalar digərləri ilə müqayisədə daha yaxşı innovatordurlar. Tədbir sonrası məruzələr proqramın təhlili biznes üzrə innovasiya texnikaları barədə məlumat mübadiləsinə kömək edir.

Müvafiq mövzu üzrə məşhur proqramlardan ibarət bu seçimə nəzər salın.
Qərar verməkdə çətinlik çəkirsiniz? Axtardığınız bu deyil?

Bizimlə əlaqə saxlayın

Daha çox müştəri hekayələri